top of page

Podmínky pro provádění regulačního odlovu ryb v roce 2022

1. Účastníky regulačního odlovu podle stanov společnosti Strahovský rybník o.p.s. (dále jen společnost) jsou fyzické osoby – (dále jen lovící).

 

2. Pro rok 2022 se stanovuje maximálně 80 lovících.

 

3. Podmínkou účasti v roce 2022 je sponzorský dar (cena roční povolenky) ve prospěch společnosti ve výši 1500,- Kč, který je splatný v termínu od 30.4.2022 (zahájení) a odpracování 16 brigádnických hodin, z toho odpracovat nejméně 8 hodin nejpozději do 30.6. 2022. Splní-li lovící tuto podmínku, snižuje se mu cena povolenky v následujícím roce o 300,-Kč na 1200,-Kč. Nesplní-li však tuto povinnost, pozastavuje se mu platnost povolenky do doby, než odpracuje 8 hodin. (Minimálně 8 hodin je každý povinen odpracovat! Doplatit lze pouze 8 hodin, a to za cenu 200,- Kč za hodinu.) Zprostit povinnosti odpracování brigádnických hodin, může na písemnou žádost účastníka pouze správní rada společnosti, a to z velmi vážných důvodů. Pokud účastník ví dopředu, že nemůže, nebo nechce odpracovat alespoň povinných 8 hodin, může dopředu uhradit všechny brigádnické hodiny, a to ve výši 300,-Kč za hodinu, tzn. 4800,-Kč za rok. Nově vzniká povinnost zapisovat brigádnické hodiny nejen do brigádnické knihy, ale i do brigádnické karty, kterou si v nejbližším termínu necháte potvrdit od zadavatele práce. Brigádnickou kartu odevzdáte společně se sumářem úlovků. Výdej povolenek pouze osobně.

 

4. Nově přihlášený lovící zaplatí zápisné ve výši 500,-Kč

     Mládež od 15 do 18 let se může stát účastníkem reg. Odlovu při splnění všech podmínek jako dospělá osoba s následujícími výjimkami: cena povolenky činí 600,-Kč ročně, povinnost odpracovat brigádnické hodiny se zkracuje na 5 hodin za rok. Na mládež od 15 do 18 let se nevztahuje povinnost zaplatit 500,- Kč zápisné.

 

5. Společné ustanovení.

Termíny brigád a ostatní informace jsou zveřejňovány ve vývěsce SR o.p.s. u Strahovského rybníka a na www.strahovnik.cz ,. Zakazuje se vjezd a parkování automobilů v biokoridoru, mimo vyhrazené plochy (parkoviště u boudy, a pouštění ryb z jiných revírů.  

V případech, které výslovně neřeší tyto podmínky, rozhoduje správní rada společnosti, která vydá pokyn nebo dodatek těchto podmínek.

Rekapitulace povinností, možností a termínů:

 

Prodej povolenek.

 

  • Kdo má zájem o povolení k lovu před 30.4.2022 (zahájení) a má splněny všechny povinnosti má možnost se domluvit na tel: 776 690 816 u pí Součkové na vydání povolenky.

  • Další termín 30.4.2022 po telefonické nebo emailové objednávce, nebo 30.4.2022 od 11 hod do 15 hod u Strahovského rybníka. Pozdější termíny po tel. domluvě

Důležité termíny:

 

  • Do 28.února 2023  vrátit přehled o úlovcích za rok 2022 i prázdný, společně s brigádnickým listem a to do schránky na boudě u rybníka, nebo poslat na  strahovnikops@seznam.cz  a originály odevzdat při vydávání povolenky- kdo, do tohoto termínu neodevzdá, nemusí se stát účastníkem odlovu v následujících letech, podstoupí místo dalším zájemcům

 

Lovící, který do tohoto termínu sumář neodevzdá, se nemůže stát účastníkem odlovu v následujících letech!

9.4.2022 - Výroční schůze-valná hromada bude vyhlášena podle situace.

30.4.2022   - zahájení sezóny na Strahovském rybníku

1.5.2022     -zahájení lovu dravců na umělé nástrahy

15.6.2022   - možnost použít k lovu rybičku

31.12.2022 -poslední den chytání na Strahovském rybníku.

Po celý rok sledujte: www. Strahovnik.cz

 

po celý rok        -  sledujte www.strahovnik.cz

bottom of page