Podmínky pro provádění regulačního odlovu ryb v roce 2020

1. Účastníky regulačního odlovu podle stanov společnosti Strahovský rybník o.p.s. (dále jen společnost) jsou fyzické osoby – (dále jen lovící).

 

2. Pro rok 2020 se stanovuje maximálně 80 lovících.

 

3. Podmínkou účasti v roce 2020 je sponzorský dar (cena roční povolenky) ve prospěch společnosti ve výši 1.500,- Kč, který je splatný do termínu 1.5.2020 (zahájení), a odpracování 16 brigádnických hodin.

 

4. Lovící je povinen odpracovat nejméně 8 brigádnických hodin nejpozději do 30. 6. 2020. Splní-li lovící tuto podmínku, snižuje se mu cena povolenky v následujícím roce o 300,-Kč na 1200kč. Nesplní-li však lovící tuto povinnost, pozastavuje se mu platnost povolenky do doby, než odpracuje 8 hodin.

 

5. Minimálně 8 brigádnických hodin je povinen odpracovat každý lovící (výjimky viz níže)! Pokud lovící neodpracuje plných 16 brigádnických hodin, je povinen doplatit neodpracované hodiny a to za cenu 200,-Kč za hodinu.

 

6. Zprostit povinnosti odpracování brigádnických hodin může – na žádost účastníka – pouze správní rada společnosti, a to z velmi vážných důvodů.

 

7. Pokud účastník ví dopředu, že nemůže nebo nechce odpracovat brigádnické hodiny (včetně povinných 8 hodin), může dopředu uhradit všechny brigádnické hodiny, a to za cenu 300,- Kč za hodinu, tzn. 4.800,-Kč za rok. Také lovící, který odpracoval méně než 8 hod. a chce zbývající hodiny uhradit, zaplatí 300,-Kč za každou neodpracovanou hodinu.

 

8. Výdej povolenek je prováděn pouze osobně a to v místě a v termínech stanovených níže.

 

9. Nově přihlášený lovící zaplatí zápisné ve výši 500,-Kč.

 

10. Mládež od 15 do 18 let se může stát účastníkem regulačního odlovu při splnění všech podmínek jako dospělá osoba s následujícími výjimkami: cena povolenky činí 600,- Kč ročně, povinnost odpracovat brigádnické hodiny se zkracuje na 5 hodin za rok. Na mládež od 15 do 18 let se nevztahuje povinnost zaplatit 500,-Kč zápisné.

 

11. Společná ustanovení
Termíny brigád a ostatní informace jsou zveřejňovány ve vývěsce SR o.p.s. u Strahovského rybníka a na www.strahovnik.cz. V případech, které výslovně neřeší tyto podmínky, rozhoduje správní rada společnosti, která vydává pokyn nebo dodatek těchto podmínek.

Rekapitulace povinností, možností a termínů:

 

Prodej povolenek.

 

  • 18.4.2020 - Výroční členská schůze - 16:00 - 18:00, v boudě u rybníka

  • 1.5.2020 - Zahájení - 10:00 - 16:00, v boudě u rybníka

Důležité termíny:

 

  • do 28.února 2020- je lovící povinen vrátit přehled o úlovcích za rok 2019  (i prázdný).

- do schránky na boudě u rybníka

- emailem oskenovaný s tím, že originál odevzdá při vydávání povolenky

 

Lovící, který do tohoto termínu sumář neodevzdá, se nemůže stát účastníkem odlovu v následujících letech!

18.4.2020    ve 14:00 se koná výroční schůze OPS - valná hromada. Připomínáme, že účast na schůzi je povinná pro všechny členy!

 

1.5.2020        - slavnostní zahájení sezóny na Strahovském rybníku - poslední možnost koupit povolenku


30.4.2020        - zahájení lovu dravců na umělé nástrahy

15.6.2020        - možnost použít k lovu dravců rybičku

31.12.2020      - poslední den chytání na Strahovském rybníku

 

po celý rok        -  sledujte www.strahovnik.cz

© 2020 by Souky. Proudly created with Wix.com