top of page

PODMÍNKY

pro provádění regulačního odlovu ryb na Strahovském rybníku v roce 2024

 

 

  1. Účastníky regulačního odlovu podle stanov společnosti Strahovský rybník o.p.s. (dále jen společnost) jsou fyzické osoby – (dále jen lovící).

   2. Pro rok 2024 se stanovuje maximálně 80 lovících.

   3. Podmínkou účasti v roce 2024 je sponzorský dar (cena roční povolenky) ve prospěch  společnosti ve výši 1.500,- Kč, který je splatný do termínu 27.4.2024 (zahájení)  a odpracování 16 brigádnických hodin, z toho  odpracovat nejméně 8hodin nejpozději do 30.6.2026.  Nesplní-li však tuto povinnost, pozastavuje se mu platnost povolenky do doby, než odpracuje 8hod. (Minimálně 8 hodin je každý povinen odpracovat!  Doplatit lze pouze 8 hodiny, a to za cenu 200,-Kč za hodinu.) Zprostit povinnosti odpracování brigádnických hodin, může na žádost účastníka pouze správní rada společnosti, a to z velmi vážných důvodů. Pokud účastník ví dopředu, že nemůže, nebo nechce odpracovat alespoň povinných 8 hodin, může dopředu uhradit všechny brigádnické hodiny, a to ve výši 300,- Kč za hodinu, tzn. 4.800,-Kč za rok. Výdej povolenek pouze osobně.

   4. Nově přihlášený lovící zaplatí zápisné ve výši 500,-Kč 

 Mládež od 15 do 18 let se může stát účastníkem reg. odlovu při splnění všech podmínek jako dospělá osoba s následujícími výjimkami: cena povolenky činí 600,- Kč ročně, povinnost odpracovat brigádnické hodiny se zkracuje na 5 hodin za rok. Na mládež od 15 do 18 let se nevztahuje povinnost zaplatit 500,-Kč zápisné.  

   5.  Společná ustanovení.

Termíny brigád a ostatní informace jsou zveřejňovány ve vývěsce SR o.p.s. u Strahovského rybníka a na www.strahovnik.cz.

Zakazuje se vjezd a parkování automobilů v biokoridoru, mimo vyhrazené plochy (parkoviště u boudy), a pouštění ryb z jiných revírů. 

V případech, které výslovně neřeší tyto podmínky, rozhoduje správní rada společnosti, která vydává pokyn nebo dodatek těchto podmínek.

 

 

       Rekapitulace povinností, možností a termínů:

 do 28.února 2025 vrátit přehled o úlovcích za rok 2024 i prázdný,

       schránka na boudě u rybníka, možnost poslat emailem a originál odevzdat při vydávání povolenky-kdo, do tohoto termínu sumář neodevzdá, nemůže se stát účastníkem odlovu v následujících letech.

Prodej povolenek pro rok 2024


13. dubna 2024 - výroční členská schůze 16- 18 hod v boudě u rybníka
27. dubna 2024 - zahájení Strahovský rybník 10-16 hodin


Kdo má zájem o povolení k lovu před 13.4.2024 (členská schůze ) a má splněny všechny povinnosti,má možnost se domluvit na tel: 776 690 816 u pí Součkové na vydání povolenky.
Pozdější termíny po tel: domluvě.

13.4.2024 - Výroční schůze - valná hromada bude vyhlášena podle situace
27.4. 2024 - zahájení sezóny na Strahovském rybníku
1.5.2024 - zahájení lovu dravců na umělé nástrahy
15.6.2024 - možnost použít k lovu rybičku
31.12.2024 - poslední den chytání na Strahovském rybníku
Po celý rok sledujte : www.strahovnik.cz

bottom of page